Testpark.cz

Řecko-římská literatura

1/10

Rodiče hrdiny Achillea byli...

2/10

Ovidiovo dílo ,,Jak léčit lásku,, v latině zní:

3/10

Jak se česky jmenuje a o čem pojednává Vergiliovo dílo ,,Georgica,,?

4/10

Jak zní 2. pád těchto tří jmen?:1)Posvátný býk Apis,2)Římský bůh Juppiter,3)Héliův syn Faethón.

5/10

Jak se podle Homéra zrodila Afrodíta?

6/10

Doplňte správné jméno a tvar:Thébská...

7/10

Básník Sofoklés byl knězem jednoho z bohů,kterého?

8/10

Během Diovy vlády vypukla vzpoura:

9/10

Které z těchto přízvisek bohyni Héře nepřísluší

10/10

Proč se Olympijským výhercům dával za odměnu vavřínový věněc?

Autor: Illidan, 2008