Testpark.cz

Sem ... ?

1/10

Doplnte tú veľmi zložitú rovnicu a=a=x

2/10

Koľko rokov sa priemerne dožíva človek, ktorého zastrelia na jeho 16. narodeniny?

3/10

Ktoré zo zvierat je ryba?

4/10

Koľko prstov má beznohý a bezruký človek?

5/10

Z čoho sa vyrába maslový chleba?

6/10

Prečo si zobíš test "sem ..."?

7/10

Koľko peňazí mám v prázdnej peňaženke?

8/10

Čo je to mixér?

9/10

Koľko mám CD ak mám 3 CD?

10/10

Koľko MB má 1,5 MB súbor?

Autor: duff-man, 2006