Testpark.cz

Skaut - Junák

1/15

Jak zní základní heslo?

2/15

Jak zní 2.skautský zákon?

3/15

Kdo napsal hudbu ke skautské hymně?

4/15

Jak zní celý název naší organizace?

5/15

Jaké funkční označení má vůdce oddílu?

6/15

Co z uvedených věcí nepatří do KPZ (Krabičky Poslední Záchrany)?

7/15

Kdo je zakladatelem českého skautingu?

8/15

Jakou barvu má šňůrka roverů?

9/15

Co nepatří na levou kapsu kroje?

10/15

Jak si podávají skauti ruku?

11/15

Jak zní první slova skautské hymny?

12/15

Kolik je základních skautských uzlů?

13/15

Co by měl skaut každý den udělat?

14/15

Jakou barvu mám šátek skautů?

15/15

Co je uprostřed skautské lilie?

Autor: anonym, 2006