Testpark.cz

Všeobecné znalosti 11

1/11

Kožko hlások je v slove driemať?

2/11

Ktoré číslo nasleduje v rade 1, 5, 15, 30, 50, ...?

3/11

Ktoré číslo s týchto je delitežné tromi?

4/11

Ktorý s týchto živočíchov nieje cicavec?

5/11

Aký živočích je Salamandra škvrniá?

6/11

Ako sa hovorý koňovi aby zastavil?

7/11

Ako sa volá ovčine mláďa a samec?

8/11

Kedy je dieťa plnoleté?

9/11

Kožko končatín má rak?

10/11

Kožko kostí má človek?

11/11

Čo nepatrý medzi zmysly?

Autor: anonym, 2006