Testpark.cz

Všeobecné znalosti 4

1/15

Komu se říkalo "Král železný a zlatý" ?

2/15

Co jsou to FOSILIE ?

3/15

Který mír ukončuje roku 1648 "30letou" válku ?

4/15

Jak se jmenuje nejstarší syn Marie Terezie ?

5/15

Pythágorova věta se týká jakého trojúhelníku ?

6/15

Ve kterých letech probíhala 1.světová válka ?

7/15

Hlavní město Albánie ?

8/15

Chemická značka platiny ?

9/15

Kterou trojici úhlů by mohly svírat strany trojúhelníku ?

10/15

Kdo je autrem tohoto výroku: "Toho bohdá nebude, aby z boje utíkal !" ?

11/15

Co to je MARSEILLAISA ?

12/15

Ve kterých letech vládl Josef II. ?

13/15

Hlavní město Lichenštejnska ?

14/15

Ve slově "mně" se řídíme jakým pádem ?

15/15

Oko, dveře a sešit by si zařadil do:

Autor: anonym, 2005