Testpark.cz

Bývalé okresy ČR

1/10

Jaký okres je nejvýchodnější?

2/10

Který okres kromě městských okresů má nejnižší počet obcí?

3/10

Ve kterých dvou okresech žijí nejpočetnější polské menšiny?

4/10

Který z těchto okresů nesousedí s okresem Cheb?

5/10

Ve kterém okrese kromě městských okresů je nejnižší počet obcí se statutem města?

6/10

Které okresní město má počet obyvatel nižší než 10 000?

7/10

Který z těchto okresů má nejteplejší klima?

8/10

Ve kterém z těchto okresů neleží CHKO Český ráj?

9/10

Ve kterém z těchto okresů je nejméně úrodné zemědělské půdy?

10/10

Ve kterých třech okresech je nejnižší procento nezaměstnaných?

Autor: anonym, 2006