Testpark.cz

Sektory a všeobecný zeměpis

1/15

Co to je AGROKOMPLEX?

2/15

Zastoupení produkce vepřového masa (%) ve světě?

3/15

Co nepatří do sekundárního sektoru?

4/15

Co to znamená automobilizace?

5/15

Co to znamená "levné vlajky"?

6/15

Jaký je v současnosti na světě největší přístav?

7/15

Jaké je v současnosti na světě největší letiště?

8/15

Jaká z těchto migrací obyvatelstva neexistuje?

9/15

Co znamená pojem suburbanizace?

10/15

Co znamená pojem konurbace?

11/15

Jaká z rasové skupiny neexisuje?

12/15

Jaký u těchto jazyků nepatří mezi INDOEVROPSKÉ JAZYKY?

13/15

Jaké bylo nějvětší město světa v roce 1950?

14/15

Co znamená pojem JÁDROVÉ OBLASTI?

15/15

Jaké je hlavní město Malty?

Autor: LuckaH, 2006