Testpark.cz

Prvoci a žahavci

1/12

Do které skupiny prvoků patří Trepka velká?

2/12

Do které skupiny patří Nezmar velký?

3/12

Jak se Trepka velká pohybuje?

4/12

Do které skupiny prvoků patří Měňavka velká?

5/12

Co nepatří mezi prvoky?

6/12

Co obsahují žahavé buňky žahavců?

7/12

Jak prvoci vylučují nestrábenou potravu?

8/12

Do které skupiny žahavců patří Sasanka růžová a sasanka koňská?

9/12

Do které skupiny žahavců patří Větevník?

10/12

Jak se pohybuje Nezmar hnědý?

11/12

Jak se rozmnožuje Nezmar hnědý?

12/12

Kam řadíme Talířovku ušatou a Kořenoústku plícnatou?

Autor: Pajka, 2007