Testpark.cz

Zdravotnické otázky

1/15

Benigní nádory jsou nádory:

2/15

Endokrinologie zkoumá:

3/15

Aorta je:

4/15

Trojhlavý pažní sval-latinsky:

5/15

Mezi krevní skupiny nepatří:

6/15

Významnou osobností našeho ošetřovatelství byla:

7/15

Metastázy jsou:

8/15

Mezi chlopně srdce nepatří:

9/15

Zkratkou CT označujeme ve zdravotnictví:

10/15

Vyšetření sonografie má 2 názvy-ten druhý je:

11/15

Mezi fyziologické funkce patří:

12/15

Nauzea je:

13/15

Mozek vydrží bez kyslíku maximálně:

14/15

Kontrakce je:

15/15

Inzulin je:

Autor: Bugína, 2006