Testpark.cz

Všeobecné znalosti 8

1/15

Jak dlouhá je čínská zeď?

2/15

Kdy byla vypuštěna první jaderná ponorka ?

3/15

Kdy se konaly první novodobé olympijské hry ?

4/15

Fidel Castro je na Cubě u moci od roku:

5/15

Gramofon vynalezl:

6/15

Berlínská zeď byla vystavěna v roce:

7/15

Bezpečnostní zápalky byly vynalezeny v roce:

8/15

Španělsko je opět monarchií od roku:

9/15

Václav III. byl zavražděň v:

10/15

První parlament na světě byl ustaven:

11/15

Suezský průplav byl otevřen ve století:

12/15

V Brazilii je úředním jazykem

13/15

14/15

15/15

Autor: anonym, 2005