Testpark.cz

Všeobecný test

1/15

Urči podstatné jméno látkové.

2/15

Vyberte z řady slovo,které do ní nepatří.

3/15

Kde se těží hnědé uhlí?

4/15

Jak se anglicky řekne OBRÁZEK.

5/15

Vypočítej: -5+6+(-2)+6=

6/15

Najdi zájmeno přivlastňovací.

7/15

Od kterého roku je Česká republika členem EU?

8/15

Kde je Andora?

9/15

Co napsala Božena Němcová?

10/15

Kdo dostal Nobelovou cenu za literaturu?

11/15

V čele kraje stojí ?

12/15

Největší zahraniční obchodní partner ČR je v součastnosti?

13/15

Fotosyntéza je děj probíhající ?

14/15

Psaná pravidla jsou?

15/15

Sval je ke kosti připevněn?

Autor: aNeT, 2007